BEGELEIDING LOTGENOTEN BIJEENKOMSTEN FIBROMYALGIE (chronische pijn-) PATIËNTEN PROVINCIE LIMBURG

De Vlaamse Liga voor Fibromyalgie Patiënten vzw is opgericht voor het verspreiden van informatie rond fibromyalgie en de bekendheid ervan bevorderen bij zowel patiënten als hun omgeving, medici, hulpverleners, hulpverlenende instanties, politiekers, …

Taakomschrijving

We zoeken begeleiders voor eender welke stad/gemeente in LIMBURG. We hebben reeds bijeenkomsten in Alken & Hasselt.

Je organiseert maandelijks een lotgenotenbijeenkomst in je eigen regio gedurende  2,5 à 4 uren.

Je biedt een luisterend oor aan je lotgenoten. 

Een positieve ingesteldheid, ondanks je gezondheidsproblemen is noodzakelijk.

 

Jouw profiel

Als begeleider voor lotgenotenbijeenkomsten willen we iedereen die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft, zowel patiënten als niet-patiënten, met elkaar in contact brengen en wegen zoeken om hun belangen optimaal te behartigen.

Het verstrekken van praktische, emotionele, psychosociale of andere bijstand, zowel aan patiënten als aan hun gezin.

Wat kunnen wij je bieden

Je krijgt alle nodige documentatie over VLFP ter beschikking, incl flyers/posters/folders om je bijeenkomsten kenbaar te maken. 

De lotgenotenbijeenkomsten worden gepubliceerd op onze website, in ons tijdschrift, op de VLFP FB pagina.

Workshops ter ondersteuning & constante begeleiding (fysiek , online, telefonisch) 

Wanneer
Waar
Zaal
te bepalen
3960 Bree
Goed om weten
  • Vrijwilligers met een beperking of met een psychische kwetsbaarheid kunnen naast de verplichte redelijke aanpassingen rekenen op extra ondersteuning
  • Er wordt een vergoeding voorzien
Meer info
Bij wie?
Vlaamse Liga Fibromyalgie Patiënten vzw
Wanneer?
Waar?
Zaal
te bepalen
3960 Bree
Contactpersoon voor deze vacature
Dani DE ROUCK
0480-63.51.68

info@vlfp.be
Vlaamse Liga Fibromyalgie Patiënten vzw

Zij zijn vrijwilligers